Colegiul Naţional Militar "Ştefan cel Mare" este o unitate de învățământ militar de stat, integrată în sistemul naţional al instituţiilor de învăţământ. Colegiul se înscrie în filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.

        Sub aspect general, colegiul militar are trăsături comune cu un liceu cu aceeaşi specializare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, deosebindu-se prin faptul că:

  • elevii sunt admişi în colegiu pe baza unor standarde specifice, după o selecţie riguroasă;
  • pregatirea elevilor are ca finalitate admiterea în instituţiile militare de învăţământ universitar şi postliceal;
  • în colegiu se asigură o educaţie complexă - intelectuală, morală, fizică, estetică, civică, patriotică, realizată de profesori şi de cadre militare;
  • regimul de internat.

        Activitatea de învăţământ este principala direcţie pe care se desfășoară pregătirea elevilor, iar participarea la activităţile extracurriculare completează pregătirea elevilor din timpul orelor de curs.

        Misiunea de bază a Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” este dezvoltarea/diversificarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice filierei vocaţionale, profilului militar şi specializarii matematică-informatică, în paralel cu socializarea militară primară a elevilor.


Repere istorice

        Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” continuă tradiţiile Liceului Militar “Ştefan cel Mare”, înfiinţat la 25 noiembrie 1924, la Cernauţi, actul său de naştere fiind consfinţit prin Înalt Decret Regal nr. 3889, semnat de Regele Ferdinand.

        Evenimentele din perioada 1940-1945 au marcat existenţa liceului, determinand mutarea acestuia - de la Cernăuţi la Roman (iunie 1940), laTârgovişte (iulie 1940) apoi la Câmpulung Muscel (octombrie 1940), din nou la Cernăuţi (octombrie 1941), apoi la Timişoara (ianuarie 1944) şi la Piteşti (ianuarie 1945) - şi în final desfiinţarea (mai 1945).

        Liceul se reînfiinţează sub numele de Şcoala Militară Medie Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, la 1 septembrie 1953, funcţionând timp de 3 ani, pana la terminarea construcţiei cu destinaţie specială din Câmpulung Moldovenesc, la Iaşi, în localul Şcolii Militare de Ofiţeri de Infanterie nr. 3. La implinirea a 450 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, la 2 iulie 1954, instituţia reprimeşte numele marelui voievod şi devine Şcoala Militară Medie „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

        Liceul se mută în localul nou construit din garnizoana Câmpulung Moldovenesc în perioada 1-10 august 1956. Schimbarea denumirii instituţiei din Şcoala Militară Medie „Ştefan cel Mare” în Liceul Militar „Ştefan cel Mare” a avut loc la 1 ianuarie 1957, iar începand cu 1 decembrie 1999, Liceul Militar „Ştefan cel Mare” îşi schimbă denumirea în Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare”.

        La aniversarea a 80 de ani de existenţă, la 25 noiembrie 2004, colegiul a fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară în Grad de Cavaler cu însemne pentru militari.

        La 25 noiembrie 2009, la aniversarea a 85 de ani de la înfiinţare, şeful Statului Major al Forţelor Terestre conferă Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare" „Emblema de Onoare a Forţelor Terestre”. Cu acelasi prilej, instituţiei i-a fost înmânat Steagul de Identificare.

         În semn de recunoaștere a performanţelor obţinute în activitatea de cooperare europeană și a contribuţiei aduse la promovarea și dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale a înmânat colegiului trofeul şi certificatul „Şcoală Europeană-2013”, titlul fiind reconfirmat în anii 2016 şi 2019.

         În anul 2014, ca urmare a îndelungatei activităţi educaţionale şi a performanţelor profesionale, colegiului i-a fost acordat titlul de „Colegiu Naţional”, numele instituţiei devenind COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „ŞTEFAN CEL MARE”

         Cu prilejul aniversării a 90 de ani de la înfiinţare, colegiului i-au fost conferite „Emblema de Onoare a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere” şi „Emblema de Onoare a Statului Major General”.

         La aniversarea a 95 de ani de la înfiinţare, ministrul Apărării Naționale a decorat Drapelul de luptă al colegiului cu „Emblema de Onoare a Armatei României”.

        Au absolvit Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” peste 12 000 de elevi, cuprinși în 80 de promoții. Cei mai mulți au îmbrățișat și s-au remarcat în cariera militară, mai mult de 200 fiind avansați la gradul de general. Alți absolvenți au realizări importante în cercetarea stiințifică, în viața economică, socială și culturală.

    Contact    
  Adresa: str. Izvorul Malului, nr. 6, Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava
  Cod poştal: 725100
  Telefon: 0230-314931, 0230-314932
  Fax: 0230-313070
  E-mail: relatii.publice02480@forter.ro
Social media & comunităţi
Română
English